MobilePay Dankort + VISA/Dankort VISA VISA Electron Mastercard Maestro ViaBill Anyday

Databehandling

Oplysning om behandling af persondata

Når du bliver kunde hos BUDOXPERTEN skal du afgive en række oplysninger. 
 


1. General oplysningspligt

Inden BUDOXPERTEN agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, BUDOXPERTEN indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.
 


2. Dataansvarlig

Dataansvarlig er: 

BUDOXPERTEN ApS

v/Claus Westergren Henriksen

Søvangsvej 1

2650 Hvidovre

ch@budoxperten.dk
 


3. Databeskyttelsesrådgivning

BUDOXPERTENs databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på ch@budoxperten.dk
 

4. Formål og retsgrundlag

BUDOXPERTEN.dk beder generelt kun om personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du ønsker at tilmelde dig nyhedsbreve, konkurrencer eller andre tjenester. Personlige oplysninger indsamlet af BUDOXPERTEN begrænser sig primært til e-mailadresse, navn, adresse, køn, og alder, men kan også indeholde andre oplysninger som fx interesser mm.

Ved køb på hjemmesiden udbeder BUDOXPERTEN sig kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere og behandle ordren.
Vi giver dig mulighed for at modtage nyheder, tilbud og anden information fra BUDOXPERTEN. Dette kræver blot, at du vælger at blive optaget på vores mailingliste. Du kan til enhver tid og uden omkostninger tilmelde og afmelde dig vores mailingliste.

BUDOXPERTEN.dk gemmer ikke navne og e-mailadresser på brugere, der har afmeldt tjenester eller har deltaget i eksempelvis konkurrencer. Når du besøger BUDOXPERTEN.dk, accepterer du gældende retningslinjer.

Hertil kommer løbende korrespondance med dig, kundepleje, intern risikostyring, markeds-føring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen. Retsgrundlaget for behandlingen er den Hvidvaskloven, Bogføringsloven, Kreditaftaleloven, Betalingsloven og Databeskyttelsesloven.
Herudover er behandling af dine oplysninger nødvendig for at indgå en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger til indgåelse af en kontrakt.
 

5. Modtagere af oplysningerne

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores be-handling, videregiver vi i visse tilfælde oplysningerne.
Videregivelse sker til myndighederne i det omfang vi er forpligtet til det, eller det er nød-vendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.
Desuden videregiver vi oplysninger internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værksteder og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen, eller vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.
Hvis du misligholder dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysnings-bureauer eller advarselsregistre efter gældende regler.
 

6. Kategorier af oplysninger

De berørte kategorier af oplysninger vi behandler er:
Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Men hvis du selv giver os følsomme oplysninger, fx om helbredsforhold, betragter vi det som din ac-cept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi anvender dem dog ikke i andre sammenhænge.

 
7. Overførsel til tredjelande

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger i visse tilfælde til databehandlere. Vi bruger standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.
 

8. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer kun dine data så længe der er grund til det, eller vi har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er vi i henhold til hvidvaskloven og bogføringsloven forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.
 

9. Dine rettigheder

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi registrerer på dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvortil vi videregiver oplysninger om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen eller hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis.
Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret oplysninger du selv har givet os udleveret i et elektronisk format.
 

10. Klage over behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk
 

11. Pligt til at meddele oplysninger

Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger. Men det er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale med dig.

 

EKSTERNE DATABEHANDLERE